Jak się przygotować do testu diagnostycznego?

  1. Przyjmowane leki nie mają znaczenia przy przeprowadzaniu testu diagnostycznego, wyjątek stanowią leki antyhistaminowe. Zaleca się odstawienie leków na 7 dni przed testem, jeżeli jest to moożliwe.
  2. Należy wyłączyć telefon komórkowy, zdjąć biżuterię i usunąć metalowe przedmioty z kieszeni garderoby.
  3. Test trwa około 45 do 120 minut. Jest bezbolesny i nieinwazyjny.
  4. Pacjent otrzymuje wyniki na piśmie wraz z oceną stanu organów wewnętrznych i określeniem priorytetowych obciążeń.
  5. Testowi może poddać się każdy pacjent, bez względu na wiek.

Przeciwskazania do terapii

  • rozrusznik serca
  • ciąża I trymestr
  • niektóre przypadki epilepsji – (przed rejestracją należy podać ten fakt – specjalista oceni możliwość wykonania badania)
  • niektóre implanty – (z wyłączeniem tytanowych )
  • aparat słuchowy (przed badaniem należy go zdjąć)

TERAPIE W KADRZE

Uszkodzenie nerwu promieniowego lewego na poziomie ramienia.

Pacjent zgłosił się do naszego gabinetu ze stwierdzonym uszkodzeniem nerwu promieniowego lewego na poziomie ramienia. Diagnoza neurologiczna – brak możliwości powrotu do sprawności . Na USG widoczny ganglion o wymiarach 6×2 mm z widocznym wysiękiem. Zastosowaliśmy u pacjenta terapie usuwającą zdiagnozowane bakterie symbiontowe oraz regenerację włókien nerwowych w wyniku neuropraksji. 6 terapii 60. minutowych

Obrzęk limfatyczny

Pacjent zgłosił się do Gabinetu z obrzękiem limfatycznym, zdiagnozowano obrzęk limfatyczny z powodu przyjęcia narkotyków. Zdjęcia przedstawiają – stan kończyny pacjenta przed terapią:

po pierwszej terapii

po drugiej i trzeciej terapii

Przewiń na górę