Alergia

WAŻNE: Alergia jest skutkiem obciążenia organizmu , nie przyczyną. Przyczyną mogą być wirusy, grzyby, pasożyty, bakterie, obciążenie metalami ciężkimi, powodujące osłabienie systemu immunologicznego.

Alergia została zaliczona do chorób cywilizacyjnych naszych czasów, a osób na nią cierpiących stale przybywa. W Polsce aż 40% społeczeństwa ma alergię Choroba ta polega na nieprawidłowej reakcji układu odpornościowego organizmu na określone substancje, które traktowane są przez niego jak groźne drobnoustroje. Substancje te, zwane alergenami, są dla wielu osób całkowicie nieszkodliwe, jednak u osób na nie uczulonych wywołują reakcję alergiczną. Tradycyjne metody leczenia alergii opierają się głównie na przyjmowaniu leków antyhistaminowych lub kortykosteroidowych, a w przypadkach ciężkich na immunoterapii alergenowej. Wszystkie te metody często są bardzo długotrwałe i nie przynoszą oczekiwanych efektów., doprowadzając do astmy

Terapia biorezonansowa oferuje skuteczny sposób na pozbycie się alergenu, głównie dzięki temu, że podstawą jej zastosowania jest wcześniejsza diagnostyka, czyli dokładne określenie obciążeń powodujących alergie oddziałujących na organizm, oraz rodzaj alergenu.

Stosowana od wielu lat metoda odczulania za pomocą aparatu BICOM okazała się skuteczna w likwidacji wszelkiego rodzaju alergii pokarmowych, alergii wziewnych, astmy oskrzelowej, kataru siennego, atopowego zapalenia skóry, alergii na jady owadów, pokrzywki, grzybicy jelit.

Przewiń na górę